Read More
0 Comment
388 Views

Khi nghệ thuật, tâm lý học và một thành phố hư cấu hội tụ

Thành phố chết được khắc họa trong vở opera Die tote Stadt, thực ra là Bruges, nước Bỉ. Tuy nhiên, Korngold đã tạo dựng một ấn tượng riêng dựa trên những lời kể nghe từ người khác dành cho những con kênh ảm đạm, mù sương, những con phố Trung cổ u ám, những dãy hiên độc địa…

Read More