Dự án Đọc Nhạc cổ điển đã triển khai được 2 giai đoạn:

GIAI ĐOẠN 1 (2019): ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHU CẦU THÔNG TIN VỀ NHẠC CỔ ĐIỂN

2019 – 2020: Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu thông tin của công chúng về nhạc cổ điển:

–        Các thông tin về nhạc cổ điển bằng tiếng Việt tương đối khiêm tốn, hoặc chưa được chắt lọc để chuyển ngữ và sau đó phổ biến rộng rãi để giúp người yêu nhạc tiếp cận.

–        Tại Việt Nam,  sự sàng lọc thông tin nhạc cổ điển xuất phát từ dấu ấn cá nhân hơn là thị hiếu của công chúng. Do đó, mặc dù sách dịch về nhạc cổ điển vẫn xuất bản qua từng năm, nhưng không thực sự hút khán giả và chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt, hay tạo hiệu ứng lan tỏa đủ ở cộng đồng. 

Vào năm 2019, thông qua các sự kiện được tổ chức, Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn (Saigon Classical Music Group) đã tiến hành thu thập ý kiến nhằm đánh giá nhu cầu của người yêu âm nhạc về lựa chọn thông tin nhạc cổ điển trên thị trường. 

Kết quả tổng hợp thông tin cho thấy người hâm mộ có nhu cầu lớn về thông tin nhạc cổ điển chuyên sâu. Ngoài việc sẵn lòng đóng vai trò như một bên định hướng chủ đề dịch thuật tiếp theo, khán thính giả cũng rất muốn góp thêm kinh phí cho các dự án phục dựng thông tin về nhạc cổ điển. Đây đều là những tín hiệu đáng mừng, là tiền đề để Dự án Đọc Nhạc cổ điển có thể ra đời.

GIAI ĐOẠN 2 (2019 – nay): HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN hậu-COVID-19

2020: Triển khai các hoạt động đã đề ra của dự án

Tháng 02/2020, thành lập nhóm Dự án Đọc Nhạc cổ điển, tập hợp những cá nhân có chuyên môn về dịch thuật và có niềm đam mê các giá trị của nhạc cổ điển, cùng chung mục tiêu xây dựng hạ tầng về nhạc cổ điển cho người yêu âm nhạc trong nước. Trưởng nhóm dự án YK đã gợi mở một số bài có thể chuyển ngữ (chủ yếu từ ngôn ngữ Anh trên báo, tiểu luận, sách theo chủ đề, nghệ sĩ hoặc các tác gia) và khởi xướng các chủ đề theo hướng bám sát hơn các dự án tiến hành song song From Alpha to Opera và chùm biểu diễn của Saigon Classical Music Group. Từ đó, nhóm tiến hành phân loại, dịch thuật và lựa chọn hình thức thể hiện cho các bài chuyển ngữ đó.

Quá trình dịch thuật dựa trên làm việc online: Các bài dịch được phân bổ theo lựa chọn cá nhân, vừa giúp các thành viên được tiếp cận đa dạng các chủ đề mới mẻ, vừa giúp khơi gợi các thành viên tìm ra các chủ đề thông tin mới cần được bổ khuyết.

Tháng 04/2020, ra mắt trang web Đọc Nhạc Cổ điển tại địa chỉ https://reading.saigonclassical.vn/ . Đây là nơi đăng bài dịch thuật đã lựa chọn, cũng là diễn đàn để kết nối và định hướng dịch thuật tiếp theo của dự án.