Cùng Chung Tay Gây Quỹ Dự Án Đọc Nhạc Cổ Điển

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐỌC NHẠC CỔ ĐIỂN

Dự án “Đọc” Nhạc cổ điển hướng đến xây dựng một hạ tầng tư liệu nhạc cổ điển bằng tiếng Việt nói chung, dựa trên 2 chiều chia sẻ giữa người viết và người đọc. Thông qua một tam giác kết nối giữa người viết, người đọc và dự án, các bên có thể cùng nhau trao đổi và lựa chọn dịch thuật những nội dung nào, với mức đóng góp/hỗ trợ (nếu có) từ các bên quan tâm.

Dự án “Đọc” Nhạc cổ điển không những mở ra cơ hội kết nối nguồn tài liệu phong phú về nhạc cổ điển, mà còn giúp người viết và người đọc có nhiều cam kết hơn khi lựa chọn tìm hiểu về một tác giả, tác phẩm hoặc một chủ đề cụ thể.

Những Bài Dịch Nhóm Dự Án Đã Thực Hiện

TRÍCH ĐOẠN BÀI DỊCH

THÀNH VIÊN DỰ ÁN

Các thành viên của dự án

Psychenosian

CEO & FOUNDER

Nguyễn Võ Lâm

MANAGER

Trần Ngọc Dương

ASSISTANT

Cùng

THAM GIA

Hãy gửi cho chúng tôi một tác giả, tác phẩm hoặc một chủ đề nhạc cổ điển mà bạn yêu thích. Chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn và liên lạc với bạn.

Cùng

ĐÓNG GÓP

Tất cả số tiền thu được sẽ được dành cho việc in ấn, xuất bản, thanh toán nhuận bút và đầu tư cho các dự án tiếp theo.