Read More
0 Comment
391 Views

Cách thành phố chết của E. W. Korngold được tạo sinh

Dấu ấn vở Thành phố chết của Korngold có thể tìm thấy ngay tại bản cantata này – các câu nhạc mở đầu chững chạc, phô trương, sử dụng thoải mái hòa âm đồng chuyển và khuynh hướng kéo dài giải quyết các nghịch âm – tất cả đều có ngay trong âm nhạc mà cậu bé mười tuổi sáng tác.

Read More