Về các bài dịch và viết

Bản quyền các bản dịch thuộc về Saigon Classical và các dịch giả. Bản quyền các bài viết thuộc về Saigon Classical và các tác giả. Nếu bạn muốn đăng lại các bài dịch/viết của Saigon Classical trên một trang web hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác, bạn cần sự cho phép của dịch giả hoặc tác giả của bài đó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua facebook page hoặc địa chỉ email info@saigonclassical.vn. Chúng tôi sẽ ưu tiên những đơn vị phi lợi nhuận trong việc đăng lại bài. Trong mọi trường hợp, bên đăng lại không được thay đổi nguyên bản nếu không có sự đồng ý của chúng tôi.

Khi đăng lại các bài dịch/viết của Saigon Classical, vui lòng trích dẫn nguồn ở đầu bài viết theo mẫu sau:

Với bài dịch:

Dịch bởi nhóm dự án Reading Saigon Classical

Link: https://reading.saigonclassical.vn/… (Chú ý: Cần hyperlink đến bản dịch trên Saigon Classical)

Với bài viết:

Nguồn: Reading Saigon Classical

Link: https://reading.saigonclassical.vn… (Chú ý: Cần hyperlink đến bài gốc trên Saigon Classical)

Ví dụ:

Dịch bởi nhóm dự án Reading Saigon Classical

Link: https://reading.saigonclassical.vn/mozart-nhac-si-freelance-dau-tien-tren-the-gioi/ 

Về các hình ảnh minh họa trong bài dịch/viết

Về hình ảnh minh họa trong bài dịch/viết, vui lòng xem chi tiết về nguồn ảnh trong mỗi bài. Đa phần chúng tôi sử dụng những nguồn miễn phí, được phép chia sẻ và đăng tải lại. Trong trường hợp chúng tôi dẫn nguồn từ một nghệ sỹ hay một tổ chức nghệ thuật nhất định, bản quyền hình ảnh thuộc về tác giả/tổ chức đó và bạn cần liên lạc với họ, hoặc liên lạc qua chúng tôi, nếu có ý định sử dụng hình ảnh đó. 

Về thiết kế website và logo của Saigon Classical

Bản quyền thiết kế website và logo của Saigon Classical thuộc về Saigon Classical và các tác giả. Nếu bạn có đề xuất, góp ý, hay trao đổi gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các kênh liên lạc như đã nêu ở trên.