ĐÓNG GÓP CHO DỰ ÁN ĐỌC NHẠC CỔ ĐIỂN

$13,096 of $32,000 raised

Tất cả kinh phí sẽ được dành cho việc in ấn, xuất bản, thanh toán nhuận bút và các hoạt động khác hỗ trợ cho dự án Đọc Nhạc cổ điển.

Tất cả nguồn hỗ trợ nhận được sẽ được publish trên website của dự án.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $10

Talk With Us