Gây quỹ dự án

Hồ Chí Minh 202 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Sự kiện gây quỹ cho Dự án Đọc Nhạc cổ điển 2020.

Kêu gọi tài trợ

Hồ Chí Minh 202 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Sự kiện gây quỹ cho Dự án Đọc Nhạc cổ điển 2020.